Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej informacji Akceptuj
Infolinia 900 - 1700 - 71 736 75 55

Acti Ochrona - najlepsze ubezpieczenie na życie pod kredyt

Macif Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Acti Ochrona - najlepsze ubezpieczenie na życie pod kredyt logo
Oblicz składkę
 • Opis ubezpieczenia
 • Korzyści
 • O Macif
 • Jak kupić polisę?
Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Acti OCHRONA - gwarantujące ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

 1. Przedmiot ubezpieczenia:
  Życie ubezpieczonego.
   
 2. Zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową:
  • Śmierć,
  • Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 3. Suma ubezpieczenia:
  • W przedziale od 30 000 do 3 000 000 zł - na warunkach standardowych
  • Powyżej 3 000 000 zł - taryfikacja indywidualna
 4. Wiek ubezpieczonego:
  Od 18 do 75 lat.5.
   
 5. Wiek wstępu do ubezpieczenia:
  Od 18 do 65 lat.
   
 6. Okres trwania umowy ubezpieczenia:
  Umowa zawierana jest na okres jednego roku i automatycznie przedłużana na kolejne okresy roczne.
   
 7. Składka ubezpieczeniowa:
  Zgodna z taryfą składek. Towarzystwo gwarantuje, że w trakcie trwania automatycznego odnawiania polisy nie podwyższy składek ubezpieczeniowych w stosunku do taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
   
 8. Częstotliwość opłacania składki:
  Składki mogą być opłacane rocznie, półrocznie, kwartalnie i miesięcznie. Minimalna wysokość składki lub jej raty wynosi 100 zł.
   
 9. Obniżki taryfowe:
  Obniżka za kontynuację: 1% zniżki za każdy rok automatycznego odnawiania umowy.

  Obniżka partnerska: w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez małżonków lub partnerów przyznawana jest każdemu z nich obniżka w wysokości 10% od wysokości składki podstawowej.
   
 10. Zmiana sumy ubezpieczenia:
  Suma ubezpieczenia może ulec zmianie na wniosek ubezpieczającego w każdej chwili trwania umowy ubezpieczenia.
   
 11. Ocena stanu zdrowia:
  Na podstawie deklaracji zdrowia, kwestionariusza zdrowia lub ewentualnie badań lekarskich przeprowadzanych na koszt Towarzystwa, w zależności od wieku ubezpieczonego i sumy ubezpieczenia oraz stanu zdrowia.
   
 12. ACTI OCHRONA wzbogacona może być o dodatkowe ryzyka:
  • śmierć lub trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku od 30.000 zł do 1.200.000 zł,
  • poważne zachorowanie (zawał serca, udar mózgu, przeszczep narządu, nowotwór złośliwy) od 25.000 zł do 600.000 zł,
  • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku od 100,00 zł/dzień do 200,00 zł/dzień,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku od 25.000 zł do 600.000 zł,
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy od 25.000 zł do 600.000 zł.

ZAŁĄCZNIKI
Elastyczny czas trwania umowy - umowa jest zawierana na rok z automatycznym odnowieniem, co w praktyce oznacza, że w każdym momencie sam decydujesz jak długo będzie obowiązywać umowa ubezpieczenia, w przypadku szybszej spłaty kredytu nie musisz przedłużać ubezpieczenia na kolejny rok.

Elastyczna suma ubezpieczenia - w każdym momencie możesz sukcesywnie obniżać sumę ubezpieczenia i dostosowywać ją do wielkości kredytu.

Wysoka suma ubezpieczenia za niską składkę.

Rozszerzony zakres ochrony - ubezpieczenie gwarantuje ochronę nie tylko na wypadek śmierci, ale także trwałego i całkowitego inwalidztwa.

ZAŁĄCZNIKI
Towarzystwo MACIF powstało w 1960 z inicjatywy 300 osób, przedsiębiorców z branży handlu i przemysłu, jako alternatywa dla oferty komercyjnych zakładów ubezpieczeń. Na początku Członkami Towarzystwa byli sami przedsiębiorcy, a następnie pracownicy ich zakładów pracy. Otwarcie na inne grupy zawodowe nastąpiło w roku 1986.

Obecnie MACIF skupia 4,7 miliona Członków i ubezpiecza ponad 10 milionów osób. Jest największym ubezpieczycielem komunikacyjnym i mieszkań we Francji. MACIF jest członkiem organizacji grupujących światowe (ICMIF) i europejskie (ACME, EURESA) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Poza granicami Francji, MACIF prowadzi, jako udziałowiec, działalność w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. MACIF współpracuje też z firmami ubezpieczeniowymi z Belgii, Włoch, Szwecji, Niemiec, Austrii i Kanady.

MACIF Życie TUW jest pierwszym w Polsce Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, które oferuje ubezpieczenia na życie wszystkim zainteresowanym, a nie tylko niektórym grupom społecznym lub zawodowym.

Towarzystwo otrzymało zezwolenie Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2003 roku na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i reasekuracyjnej w Polsce w zakresie działu I - ubezpieczeń na Życie.

Działalność operacyjna MACIF Życie TUW rozpoczęła się 16 grudnia 2004 roku, gdy zostały sprzedane pierwsze polisy ubezpieczeniowe.

Jego ambicją i racją istnienia jest oferowanie możliwości zabezpieczenia przyszłości własnej i najbliższych wszystkim Polakom, stanowiąc prawdziwą alternatywę dla oferty komercyjnych zakładów ubezpieczeniowych.

Jako organizacja o charakterze non profit, MACIF Życie TUW nie jest nastawione na realizację zysków czy dochodów przeznaczonych dla założycieli.

ZAŁĄCZNIKI
 1. Kliknij przycisk "Oblicz składkę".
 2. Oblicz składkę we właściwym kalkulatorze.
 3. Wypełnij wszystkie rubryki wniosku ubezpieczeniowego.
 4. Po wypełnieniu wniosku - sprawdź formularz, jeżeli, któreś dane obowiązkowe nie zostały wpisane - raport je wymieni.
 5. Wydrukuj formularz wniosku.
 6. Przejdź do formularza wpłaty pierwszej składki ubezpieczeniowej, uzupełnij dane i wydrukuj.
 7. W przypadku zadeklarowania regularnej składki miesięcznej - wpisz dane do formularza polecenia zapłaty i wydrukuj je.
 8. Podpisz wszystkie dokumenty:
  • wniosek ubezpieczeniowy - przy deklaracji przystąpienia do MACIF Życie (na górze pierwszej strony), oświadczenie o zgodności podanych informacji ( koniec wniosku ) oraz parafuj każdą ze stron wniosku,
  • polecenie zapłaty - zgodnie ze wzorem podpisu w banku prowadzącym Twój rachunek bankowy.
 9. Wyślij podpisany wniosek i polecenie zapłaty na adres:

  MACIF Życie TUW
  ul. Bema 89
  01-233 Warszawa

  tel. +48 22 535 02 00
  fax +48 22 535 02 01
   
 10. Dokonaj wpłaty pierwszej składki na konto MACIF Życie.

ZAŁĄCZNIKI
Powrót do listy
245733
2
8
1
2
0
1

Oni nam zaufali

Dołącz do grona naszych klientów i wybierz ofertę specjalnie dla Ciebie!

Więcej o nas

Nasze
poradniki

Zapoznaj się z poradnikami, stworzonymi przez ekspertów. Doradzimy jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie i jak oszczędzić na składkach.

Czytaj poradniki

Masz jakieś pytania? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami czytelników (FAQ).

Czytaj FAQ

Nasze
narzędzia

Wybierz odpowiednie narzędzie i poznaj nasze możliwości:

Porównaj ubezpieczenia
Słownik ubezpieczeniowy